احتمالا شما از آن دست افرادی هستید که فکر می کنید فیل ها موجودات آرامی هستند که هیچ آسیبی به انسان نمی رسانند اما سخت در اشتباهید. ساکنان صحرای آفریقا درباره خطرات کشنده فیل ها اطلاعات بیشتری دارند. فیل های صحرای آفریقا اگر به دست ساکنان روستاهای این صحرا تحریک شوند به روستاها دسته جمعی یورش می برند و هر آنچه که سرراهشان باشد زیر پاهای قدرتمند خود خرد می کنند از جمله جمجمه انسان.


سایت حیات وحش صحرای آفریقا منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

زیلو نگاره میبد وریشه عرشیا مطالب حقوقی گروه وکلای سنا فوتبال روستای چاه گز انجام پروژه های پزشکی answering unanswered questions تبریزگردی نوای انتظار