جانوران دریا

فقط ماهی ها در دریا زندگی نمی کنند. در دریا نیز مانند خشکی گونه های بسیار متفاوتی از جانوران از نهنگ گرفته تا ستاره ی دریایی و مرغ ماهی خوار از پرندگان دریایی وجود دارند. همه ی جانوران دریایی زیر آب تنفس نمی کنند. شیرماهی ها، فُک ها و دلفین ها از آب بیرون می آیند و هوای آزاد را تنفس می کنند. بنابر این، برای نفس کشیدن باید به سطح آب بیایند.

غذای جانوران آبزی

جانوران ساکن دریاها و اقیانوس ها برای زنده ماندن به همدیگر وابسته اند. برخی جانوران گیاه خوارند، اما برخی شکار می کنند و جانوران دیگر را می خورند.

جانورانی که شکار می کنند و جانوران دیگر را می خورند، جانوران طعمه خوار نامیده می شوند. به جانورانی که خورده می شوند، طعمه می گویند. بعنوان مثال، این نهنگ قاتل، طعمه خوار است. نهنگ، گورماهی یا ماهی ماکرو را شکار می کند. گور ماهی طعمه ی نهنگ است.

شکارچی ها هم طعمه ی جانوران بزرگ ترند. شکارچی هایی که جانوران دیگر آن ها را نمی خورند، شکارچی های عالی نامیده می شوند.

چرخه ی غذایی

وقتی جانوران، جانوران دیگر را می خورند انرژی کسب می کنند. حتی اگر در سنین پیری بمیرند، انرژی از طریق چرخه ی غذایی منتقل می شود. جانوران وقتی می میرند، به خلق زندگی جدید کمک می کنند، به خلق زندگی جدید کمک می کنند.

  • وقتی جانور دریایی می میرد، به بستر دریا فرو می رود و گل و لای روی آن را می پوشاند.
  • در گل و لای بستر دریا موجودات زنده ای به نام باکتری ها زندگی می کنند. باکتری ها باقی مانده ی جانور مرده را می خورند.
  • باکتری ها باقی مانده ی جانور مرده را به بخش های مجزایی به نام ماده ی غذایی تجزیه می کنند و آن ها را درون آب رها می کنند.
  • پلانکتون ها از مواد غذایی ای که جانوران دریایی پیش از مرگ خورده اند، برای ساختن بدنشان استفاده می کنند.
  • در نهایت، نهنگ گژپشت و وال های بزرگ از پلانکتون ها تغذیه می کنند.

پلانکتون

پلانکتون ها جانوران و گیاهانی اند که برای تعداد زیادی از جانوران دیگر غذا فراهم می کنند. میلیاردها پلانکتون در اقیانوس ها زندگی می کنند. پلانکتون ها نمی توانند شنا کنند؛ بنابر این جریان آب آن ها را با خود می برد. بیشتر پلانکتون های مختلف بسیار کوچک اند. یک لیوان آب دریا حدود 50000 پلانکتون گیاهی دارد.

استتار (پنهان شدن)

تشخیص بسیاری از جانوران دریایی به خاطر شباهت طرح های روی بدن آن ها با محیط اطراف سخت است. به این موضوع استتار می گویند. استتار کمک میکند تا جانوران وقتی در معرض خطر قرار می گیرند خود را پنهان کنند. جانوران طعمه خوار هم برای غافلگیر کردن طعمه خود از استتار استفاده می کنند.

  • ماهی مرکب در بستر دریا ماهی و خرچنگ شکار می کند. ماهی های مرکب شاخک های بلندی دارند که آن ها را به طرف طعمه پرتاب می کنند. وقتی ماهی مرکب از جایی عبور می کند، طرح بدنش کاملاً تغییر می کند و به شکل محیط اطرافش در می آید.
  • برخی ماهی های پهن از بستر دریا برای استتار استفاده می کنند. ماهی های پهن در ماسه ی بستر دریا خود را پنهان می کنند و خیلی آرام می خوابند تا دیده نشوند.
  • اژدهای دریایی روی بدنش تعداد زیادی بخش های برگ مانند دارد تا خود را به شکل جلبک دریایی در آورد.

سایت حیات وحش جانوران ,ماهی ,دریا ,پلانکتون ,دریایی ,طعمه ,بستر دریا ,جانوران دیگر ,کنند پلانکتون ,طعمه خوار ,جانوران دریایی منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

رم و انواع آن دستمال پشتیبانی شبکه در کرج عشق ماشین جــــوان مـــوزیـــــک2 اجناس فوق العاده املاک در بهارستان(خدمات مسکن ناظم) Stranger In a Strange Land