وقتی که دوزیستان تحریک گردند یا وقتی که با خشونتت در دست گرفته شوند از مثانه آنها مایعی شفاف خارج میگردد که کاملا" بی زیان ومعمولا" بی مزه است . همچنین وقتی دوزیستی توسط دشمن با خشونت گرفته شود ، مقدار خیلی کمی مایع از غدد پوستی ترشح می گردد که این ترشح در صورت ورود به بدن دشمن برای او زیان آور خواهد بود . این سم از نظر مقدار و شدت در گونه های مختلف فرق می کند .
 
 پوست دوزیستان بدون دم دارای غدد زیادی است . این غدد امکان دارد آنچنان کوچک باشند که توسط چشم غیر مسلح دیده نشوند و پوست کاملا" صاف به نظر آید و یا ممکن است بزرگتر باشند ، که در ان صورت پراکنده بوده یا مجتمع می باشند و به صورت زگیل ها و غدد پاروتوئید در وزغها وچین های طرفی پشتی در بعضی از قورباغه ها دیده می شوند.
 
 تصور می گردد که این غدد دو نوع باشند : غدد مخاطی و غدد مترشحه سم . عمل اصلی غدد مخاطی یا لزج همکاری در فرایند تنفس بوسیله پوست است . اگرچه برخی تصور می کنند که این ترشحات نقش ثانویه ای نیز د حفاظت دارند و این نقش بواسطه وجود الکالوئیدی در آن است که به عنوان یک مخدر ( بیهوش کننده ) عمل می نماید .


 
 غددی که سم زیادی ترشح می کنند ، گاهی اوقات آنچنان کوچک هستند که توسط چشم غی مسلح قابل رویت نمی باشند ، اما اغلب به صورت برآمدگیهای واصح و برجسته ای بایکدیگر اجتماع حاصل می نمایند و در چنین حالتی گاه منافذ بوضوح برای چشم غیر مسلح قابل رویت می باشند . ترشحت این غدد دارای خاصیت اسیدی هستندو تصور میرود که بعنوان یک ماده تشنج زا عمل نمایند .
 
 سم دوزیستان مثل سم مارها ضد عفونی نیست ، اما روی قلب وسیستم عصبی مرکزی تاثیر می گذارد .
 
 سم وزغ اروپایی با گیاه انگشتانه مقایسه شده است . طی ازمایشهای بسیار ثابت شده که اگر سم یک وزغ به بدن جانوری تزریق شود ، باعث مرگ جانور خواهد شد که مقدار سم متناسب با اندازه جانور است .
 
 اگر سگ جوانی یک بار وزغی را به دهانش بگیرد ، هرگز این عمل را تکرار نخواهد کرد ، و شابد به مدت 24 ساعت یا حتی بیشتر پس از این کار متحمل ناراحتی های زیادی گردد . مارها بدون هیچ ناراحتی ظاهری وزغها رامی خورند . راسوهای متعفن یا اسکانک ها به عنوان غذا ، علاقه زیادی به وزغها دراند ، اما قبل از اینکه آنها را بخورند ، بشدت وزغها را در زیر پنجه های خود برروی چمن ها ویا سایر سبزی های زمینی می غلتانند تا سم از غده سمی آنها خارج شده ، روی چمن ها مالیده شود .


 
 تغذیه قورباغه کیسه دار فلوریدا از وزغها است ، اما بلافاصله پس از متورم شدن وزغ ، سم را از دهان خود پرتاب می کند که اگر قورباغه در آب قرار گرفته باشد این سم در سطح آب بصورت توده های کف مانند سفید و مشخصی شناور میشود .
 
 قورباغه ها نسبت به وزغها سم کمتری در پوست دارند وبعنوان غذای تمام انواع جانوران بخصوص پرندگان بکار میروند . حواصیل ها بیشتر از قورباغه های سمی تغذیه می کنند ، قورباغه های پلنگی در معده پرنده ای بنام غواص یافت شده اند .
 
 سمی که از پوست دوزیستان بدون دم ترشح میشود دارای خاصیت دفاعی در برابر جانورانی است که از آنها تغذیه می کنند و روی انسان اثری ندارد .ترشحات سمی ، حتی اگر روی دستها مالیده شوند نمی توانند باعث ایجاد یا تشکیل زگیل گردد ، ولی در صورتیکه از دستها بداخل دهان یاچشمها برده شود باعث سوزش یا حساست زیاد و درد بسیار در آن ناحیه میگردد .
 
 گفته شده است که یک ویولنیست آلمانی قبل از شروع به نواختن ، عمدا" وزغها را بدست می گرفته است تا ترشحات آنها از تعرق زیاد دستها جلوگیری نماید .


سایت حیات وحش وزغها ,قورباغه ,باشند ,گردد ,ترشح ,دوزیستان ,دارای خاصیت ,قابل رویت ,مسلح قابل ,آنچنان کوچک ,دوزیستان بدون منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

هتلهای اصفهان شاه کلید تازه ترین مقالات در حوزه روانشناسی فرصتِ مهر جانورشناسی پیام نور vitrineziba کمپرس گیم عجایب هستی سمــــ ــفــ ـونــ ـي بـــاد